พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย ปี 2563 เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 9 (พระขยางค์)

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย ปี 2563 เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 9 (พระขยางค์) ณ ภูธารารีสอร์ท จังหวัดระนอง มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คนครับ