ประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคคลากรเพื่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค(1),(2)และลูกจ้าง

วันที่ 4 ตุลาคม 2652 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการเปิดการประชุม “โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (1),(2) และลูกจ้าง” เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและการเขียนรายงานโครงการ ณ โรงแรม The Adventure Mountain Club จังหวัดพังงา