ประชุมทางไกล “เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากร

วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมปะการัง นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องรับชมการประชุมทางไกล “เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากร”