ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 26 กันยายน 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยมีนางสุทธิรา หงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุม