การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน นำทีมโดย นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และนายพนัส บุญวัฒนสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน พร้อมด้วยคณะ จำนวน 35 คน ซึ่งมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติด 4 ภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง