ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 6