การแข่งขันสารานุกรมไทยระดับจังหวัด

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันสารานุกรมไทย ระดับจังหวัด ครั้งที่ 25 ประจำปี 252 ณ โรงเรียน ศรีอรุโณทัย จังหวัดระนอง โดยสำนักงานเลขาธิการสโมสรไลออนส์ระนอง เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 19 โรงเรียน