การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการค้ดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการค้ดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต

prakrad

Attachments