โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1ปี

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา (ใหม่)  ทีมที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) และวิทยากรฯ ศึกษาดูงาน “โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1ปี” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำและความสามารถรอบด้าน “เก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ” ณ โรงเรียนบ้านยายไท,โรงเรียนบ้านงาช้าง และโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จังหวัดชุมพร