ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการ สพป.ระนองและบุคลากรรับชมประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.พร้อมทั้งประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบาย สพฐ.