แนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับ การตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์ และร้องทุกข์

แนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับ การตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์ และร้องทุกข์