ร่วมกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

วันที่ 9 มิถุนายน 2562  นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร ร่วมกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เริ่ม Start/Finish สามแยกห้องสมุด กลับตัวที่โรงเรียนบ้านบางริ้น ระยะทางไปกลับรวม 10 กิโลเมตร