ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1/2562

นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง และคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1/2562 ณ โรงเรียนเพียงหลวง 15 บ้านรังแตน บ้านทุ่งมะพร้าว และโรงเรียนบ้านหาดจิก