ทำสัญญาจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรรั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นัดทำสัญญาจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 22 ราย ต่อเนื่องตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน 2562 ระยะเวลา 5 เดือน

ในการนี้ นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษระนอง ได้พบปะพูดคุย ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ กับคุณครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของครูรุ่นใหม่ และร่วมกันพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระนองต่อไป