การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

20 เมษายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จัดอบรมบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วย โรงเรียนใน สพม.14 (ในจังหวัดระนอง), โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 38 และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง
เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวืทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเป้า เป็น แม่พิมพ์” โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูทั้ง 3 สังกัดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 305 คน ณ ห้องประชุมพาราไดซ์ โรงแรมไอเฟล อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง