ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ณ โรงเรียนอนุบาลระนอง

วันที่ 5 เมษายน 2562 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ณ โรงเรียนอนุบาลระนอง