จัดนิทรรศการประชุมวิชาการเครือข่ายเด็กไทยสุขภาพดี 2562

3 เมษายน 2562 นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รอง ผอ.สพป.ระนอง และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม