กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รอง ผอ.สพป.ระนอง ได้รับมอบหมายจากนายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ระนอง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง (วัดหน้าเมือง) โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน โดยมีหน่วยงานทุกหน่วยงานในจังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  กิจกรรมมีการปลูกต้นทอวอุไร จำนวน 500 ต้น และกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบๆๆวัด